>>Dato<<

 

 

 

 

 

 

>>Virksomhedsnavn<<

>>Vej<<  >>nr.<<

>>Postnummer  >>By<<

 

 

 

 

Der er idag indvejet >>indvejet mængde i kilo<< kg. >>Affaldstype<< på >>Genbrugsstation<< genbrugsstation.

Der er til dato indvejet en samlet mængde farligt affald på >>Sum af farligt affald<< kg.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Jens Jensen

Thisted Kommune

jj@thisted.dk

 


PDF version (optimal print)   PDF version (optimal print)