" else response.write "" end if ' Hvis der er knyttet en class til feltet dannes en select-liste. else response.write "" end if end sub ' Denne funktion anvendes til at udskrive de readonly-værdier, ' som skal krydses med oplysninger fra Object-tabellen. sub generateReadonly(field) SQL = "select Class from search where Feltnavn = '" & field & "';" rsField.open SQL, cn class1 = rsField.fields("Class") rsField.close SQL = "select name from Object where keynum1 = " & rs.fields(field) & " and class = " & class1 & ";" rsField.open SQL, cn response.write rs.fields(field) & " - " & rsField.fields("name") rsField.close end sub %>Gentofte - atlas over bygninger og bymiljøer

 
 
 
  Bygnings-identifikation (BBR-data er fra foråret 2004) Udskriv  
     
  Adresse   Bygnr   Ejdnr   Komnr   Skema  
                     
                     
  Ejerforhold   Opført   Ombygget   Bygn.areal   Beb.areal  
                     
                     
  Anvendelse   Vægmateriale   Tagmateriale  
             
             
  Objekt   Objekttype  
         
         
  Betegnelse   Komplekstype  
         
         
     
  Registreringsdata og ændringer til bygningsdata  
     
  Dato   Registrator   Evt. registreringsproblem  
             
             
  Ændret opførelsesår   Præcision   Kilde   Ændret vægmateriale   Ændret tagmateriale  
                     
                     
  Ændret anvendelse   Kilde          
                 
                 
     
  Bygningsfotos (tryk på fotos for store udgaver)  
     
                 
  " else response.write "" end if end sub linkTilPhp="Rediger billeder " billede(1) %>              
                 
                 
                 
                                                     
     
  &nbsp  
  Vurdering  
                                                     
             
  Arkitektur:          
             
  Kultur:          
             
  Miljø:          
             
  Originalitet:          
             
  Tilstand:          
             
  Bevaring:          
             
                                                     
  Bygningsbeskrivelser                                      
                                                     
                                                 
  H.plan       Hent kodeoversigt   Fund.               Y.mur              
                                                 
  Tag               Gavl               Kvist              
                                                 
  Gesims               Dør/port               Vinduer              
                                                 
  Udsmyk.               Byg.dele                   Stilart          
                                                 
                                                     
  Øvrige oplysninger          
                                                     
  Forhold til andre bygninger   Notat  
  Indre:Ydre:      
         
  Omgivelser af særlig interesse   Notat  
  1:2:3:      
         
  Opr. anvendelse   Bebyggelsesmiljø  
         
         
                                                     
  Fredning og præmiering, arkitektnavne samt kendte personer der har boet på adressen  
                                                     
             
  Bygningen er fredet:   Bygningen er præmieret:   Årstal for præmiering:  
             
  Arkitekt(er):  
             
  Kendt person:   Periode:   Årsag:  
             
             
  Opdatering og ændring af data       SAVE-noter  
             
               
  Dato Person          
               
   
 
 
Atlas over bygninger og bymiljøer
Du er logget på som:
| Log af